Careers

JOIN NEW TOYO PULPPY (VIETNAM)

-Search job opportunities 

-Campus recruitment 

-Intern 

NEW TOYO PULPPY (VIETNAM) CO., LTD 

Add: Số 8, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, P.Bình Hòa, TX, Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-274) 3743750     

Fax: (84-274) 3743754

E-mail: customerservice@pulppytissue.com