Giấy Lụa Hộp Pulppy Suite

  • Sku :   805802-80040
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 800972

Detail Information

Giấy Lụa Hộp Pulppy Suite

Quy cách: 13.5 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 186mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất