Giấy Lụa Cuộn Pulppy 12 Cuộn

  • Sku :   805801-80069
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :  

Detail Information

Giấy Lụa Cuộn Pulppy 12 Cuộn

Quy cách: 18 ± 2 gsm, 12 cuộn x 2 lớp, 3732 tờ, 100mm x 100mm

100% bột giấy nguyên chất